Written on loka, 26, 2011 by in ,

ARTEK White, Text by 2011 Tiina Alvesalo, Photo Artek.

The decisive factor in the development of new products is the value of their newness, says Ville Kokkonen, Design Director at Artek. “If the product, the space or the service does not offer any improvement compared to its predecessor, its design will remain marginal, a form of opinionated formalism.”

Kokkonen has designed a new range of light fittings for Artek, entitled White, in which the Bright White 1 table lamp has been medically certified. The product family consists of high-luminosity lighting devices whose design starts from the properties of the space and the target of lighting. The unpretentious and elegant pendant, wall and table lamps can be used both as work lamps and as fixtures for domestic interiors.

Kokkonen spent nearly two years designing the White product range, a time span which is rare nowadays. The project included an extensive research phase complete with applied ethnographic testing. Observing human behaviour holds a special interest for Kokkonen. He is also enthusiastic about the architecture of antiquity and of the 15th and 16th centuries, when people thought differently about light and space. The solutions of those periods still astonish us today.

One of Kokkonen’s challenges was how to justify the integration of the new product into Artek’s existing collection. “We did not want to create a new product if it didn’t fit into place with the rest. We always try to design a product for a specific type of place, or to see if we have a distinct need for a product of that sort.” Artek did not have in its collection lamps for lighting large spaces, and most of the existing lamps are pendants. “The majority of them are from the 1940s–50s and are designed to use incandescent light bulbs. Artek lamps also have a certain decorative aspect to them, so we clearly had a gap also in our product family,” Kokkonen says.

Right at the beginning of the research phase Kokkonen came to think of bright light lamps. Looking at the topic in depth, he noticed that the design of all bright light lamps on the market followed what he calls “modern home appliance aesthetic”. Moreover, the quality of the light was seldom considered thoroughly enough. Artek Studio conducted a user survey among colleagues, acquaintances, friends and employees: how do people use light at work, at leisure, at home, in the office, in other places? One important discovery was that if someone has a light therapy lamp, it is stashed away after use.

Kokkonen wanted to design a lamp which would be more like a piece of furniture than a technical device. As the goal was to obtain medical certification for the lamp, the sense of it being an instrument was something to be avoided. “Wellness products are undergoing a paradigm shift. The health impacts of light, clean indoor air, energy consumption, physical and mental health, these are all vitally important things for everyone of us. And yet there are less and less products available that would be understated and utilitarian. Maybe that’s because they are more demanding to design.”

Kokkonen says that the white colour of the new product family was an important choice, because colours add abstractness. A wooden finish would have given different aesthetic associations and material dimension to the product, which in this case might have detracted from its directness. The inside of the lamps in the White series is designed to reflect white light. This reinforces the idea that the lamp is an unidentified product whose sole purpose is to provide a frame for the light. One goal was to develop a tentative typology for bright light lamps. “Many existing light therapy lamps project the light up, down and to the sides. One of the design criteria for the Bright White 1 was that the light should not disturb anyone else. ”The solution was to make the White 1 casing deeper. Mounting the fluorescent tubes at the back made the light cone sufficiently narrow. The light interface is made as graphical as possible to create a seamless blend of two tones of white. The thin veneered plywood acts as an insulator, preventing the lamp from overheating, keeping the lamp pleasant to the touch.

To the question for whom White is designed, Kokkonen replies without hesitation: ”No doubt about it: for everyone.” We can no longer speak about consumers of a specific profile or clear-cut consumer groups. Consumer choices are today governed by the individual’s values and living environment.

Kokkonen takes an optimistic view of the diversity of the design processes in the future. He believes that cooperation between experts and organisations coming from different disciplines will increase. Personally, his preference is to work with engineers, artists and researchers. “When we were designing the bright light product family, we got a lot of scientific data on the secretion of melatonin and cortisone, on how our behaviour is affected by the long dark winters in the north, leading to insomnia, eating disorders and depression.” The research results played a decisive role in the design process of the White collection.

Along with industrial design, Kokkonen has a keen interest in works which require a specific apprehension. One of these is space-related art, which he has been following for some time. Artists James Turrell and Robert Irwin have both addressed the theme of light and space. “I am not so much interested in artists as in certain individual works which are convincing and affecting in their hard-to-achieve simplicity. Because artists have no given parameters or briefs they must follow, the works they produce have to be almost preternaturally successful on every level: details, scale, novelty, and above all execution,” Kokkonen sums up.

Text by Tiina Alvesalo

Written on syys, 05, 2011 by in ,

ARTEK White, Text By 2011 Tiina Alvesalo, Photo Artek.

Artekin muotoilujohtajan Ville Kokkonen mielestä määräävä tekijä uudessa tuotekehityksessä on uutuuden arvon osuus. ”Jos tuote, tila tai palvelu ei sisällä parannusta edeltäjäänsä – jää muotoilu usein marginaaliseksi ja ns. mielipidevaltaiseksi formalismiksi.”

Kokkonen on suunnitellut Artekille White –kirkasvalaisin tuoteperheen, jonka Bright White 1 pöytävalaisin on hyväksytty myös sertifioiduksi lääkintälaitteeksi. Tuoteperhe koostuu valoteholtaan kirkkaista valaisimista, jossa valaistu kohde ja tila on ollut suunnittelun lähtökohta. Eleettömät katto-, seinä – ja pöytävalaisimet sopivat niin työvaloiksi, kuin kodin sisustukseen.

Kokkonen käytti White –tuoteperheen suunnitteluun lähes kaksi vuotta, joka on harvinaislaatuista nykypäivänä. Projektiin kuului laaja tutkimustyö käyttäjätutkimuksineen.

Kokkosta kiehtoo erityisesti ihmisen käyttäytymisen havainnointi tai nimenomaan tämän problematiikan hyödyntäminen tuotesuunnittelussa ja koko ”kuluttamisen” ongelmakentän tarkkailu uudella tavalla. Yhtä lailla hän inspiroituu antiikin -, sekä 1400-1500 luvun arkkitehtuurista, jossa valoa tilassa mietittiin eri tavoin, sen aikaisia ratkaisuja on hyvä aina ajatella uudelleen.

Kokkosen haasteena oli uuden tuotteen järkeistäminen Artekin tämän hetkiseen kokoelmaan: millä tavalla perusteltiin tämän olemassaolo.”Emme pyrkineet suunnittelemaan uutta tuotetta, mikäli se ei loksahda mihinkään. Me yritämme aina joko suunnitella tuotteen johonkin tilaan tai tarkastella onko meillä vastaavaan tuotteeseen selkeä tarve.”

Ajatus White –tuoteperheestä Artekille syntyi selkeästä tarpeesta. ”Meillä ei ollut valaisimia, joka valaisee isoa tilaa ja suurin osa Artekin valaisimista on riippuvalaisimia. Valtaosa valaisimista on suunniteltu 40-50 luvulla hehkulampun kanssa käytettäviksi. Artekin valaisimet ovat myös jokseenkin dekoratiivisia, joten meillä oli selkeä aukko myös tuoteperheessä”, summaa Kokkonen.

Heti tutkimustyön alku vaiheessa Kokkosen mieleen tuli kirkasvalaisimet. Kun hän perehtyi asiaan syvemmin, hän huomasi, että kaikki tarjolla olevat kirkasvalaisimet olivat ”silitysrauta estetiikkaan” tehtyjä. ” Valon laatua ei ollut myöskään mietitty usein loppuun asti.”

Artek Studio toteutti käyttäjätutkimuksen kollegoille, tuttaville, ystäville ja yrityksen sisällä: miten käytätte valoa kun työskentelette, harrastatte, kotona, toimistossa, muualla?

Yksi tärkeä havainto Kokkosen mukaan oli se, että jos ihmisillä oli kirkasvalo he laittavat sen piiloon kaappiin käytön jälkeen.

Kokkonen halusikin suunnitella kirkasvalon, joka menee muotokieleltään lähemmäksi huonekalua kuin teknistä aparaattia. Koska laitteelle haettiin lääkintalaite sertifikaattia, siitä ei saanut tulla myöskään liikaa instrumentin näköinen.

”Tällä hetkellä hyvinvointiin kohdennetut tuotteet ovat suuren murroksen edessä. Valon merkitys kehoon, puhdas sisäilma, energiankulutus, fyysinen ja mentaaliterveys ovat ihmiselle tärkeitä aiheita. Kuitenkin yksinkertaisen pelkistettyjä tuotteita on vähemmän tarjolla, johtunee varmaan siitä, että ne on haasteellisimpia suunnitella.”
Hän kertoo, että White –tuoteperheen valkoinen väri oli tärkeä valinta valaisimiin, koska värit ovat abstrakteja. Assosiaatio vain puisesta pinnasta olisi tuonut tuotteeseen yhden esteettisen ja materiaalisen ulottuvuuden lisää, mikä tässä tapauksessa ei ehkä olisi toiminut hänen mielestään yhtä hyvin.

White on myös pelkistetty valolähde itsestään. Sisäpuoli heijastaa valkoista valoa. Tämä voimistaa ajatusta siitä, että valaisin on anonyymi tuote, joka keskittyy antamaan valolle raamit. Suunnittelutyössä on haettu uutta – kirkasvalolaitteista vielä puuttuvaa tai vakiintunutta typologiaa. Valon pinnan pitää olla tietyn kokoinen, jotta lähistöllä oleva ihminen saa hyväksi todetun määrän valoa.

”Monet käytössä olevat kirkasvalot levittävät valoa ylös alas ja sivuille. White –valaisimen suunnittelun yhtenä kriteerinä olikin se, että valokeila ei häiritse vierustoveria.”

Tästä syntyi Whiten 1 laatikon syvyys. Loisteputket ovat takaosassa ja kirkasvalokeila saatiin supistettua tarpeeksi pieneksi.

Valon rajapinta valaisimissa on suunniteltu mahdollisimman graafiseksi, pyrkimyksenä saumaton kahden eri valkoisen sävyn lopputulos. Kun valaisin on pois päältä on lopulta kyseessä neljä eri valkoista. Jos valopintaa katsoo eri kulmista, niin valon intensiivisyys muuttuu ja lux arvot pienenee. Ohut lentokonevaneri puolestaan eristää valonlähteen liiallista kuumenemista – ja näin pinta on miellyttävää koskettaa.

Kun Kokkoselta kysyy kenelle White on suunniteltu, hän vastaa epäröimättä: ”Niinkin selkeästi kuin kaikille. ” Hänen mielestään ei voida puhua rajoitetusti enää tietyn profiiliin kuluttajista tai selkeistä ryhmittymistä.

Kuluttajien valintoja ohjaa enemmänkin yksilön arvomaailma ja vallitseva elämänpiiri.

Kokkonen suhtautuu optimistisesti muotoilun monimuotoisuuteen tulevaisuudessa. Hän uskoo, että eri asiantuntijoiden ja organisaatioiden välinen yhteistyö lisääntyy. Itse hän tekee mielellään töitä arkkitehtien, taiteilijoiden ja eri alan tutkijoiden kanssa.

”Suunnitellessamme kirkasvalotuoteperhettä saimme käyttöömme paljon lääketieteellistä dataa, melatoonin ja kortisonin erittymisestä. Miten pimeät pitkät talvet vaikuttavat käyttäytymiseemme, kun siitä seuraa unettomuutta syömähäiriöitä ja masennusta.” Hän kertoo, että saadut tutkimustulokset vaikuttivat ratkaisevasti White –tuoteperheen suunnitteluprosessiin.

Kokkonen seuraa ja kommentoi taideteollista muotoilua enemmän, asioita, missä on iso lataus asiantuntijuutta. Hän on pitkän aikaa seurannut tilaan liittyvää taidetta.

Taiteilijat James Turrell, Olafur Eliasson ja Robert Irwin ovat käsitelleet tematiikkaa: ”valo tilassa”. Tilaa volyyminä ja valoa monella tavalla tilaa hallitsevana, skaalaavana ja muuttuvana elementtinä. Fyysisen tilan kokemista, missä valon parametrit piirtävät tilaan objektin.
”En seuraa taiteilijoita sinänsä – vaan tiettyjä yksittäisiä töitä mitkä vakuuttavat ja koskettavat vaikeasti saavutettavalla yksinkertaisuudella.  Koska taiteilijoilla ei ole annettuja kriteerejä ja briiffiä on heidän tuottamien töiden oltava melkein yliluonnollisen onnistuneita kaikessa. Yksityiskohdissa, suuruudessa, uutuudenarvossa ja varsinkin toteutuksessa”, summaa Kokkonen.

Teksti: Tiina Alvesalo