Billnäs Trädgård, Digital Photography, 2017 Tiina Alvesalo.